Vrbas je tipičan vojvođanski grad i opština smeštena u samom srcu Bačke. U svojoj osnovnoj prostornoj organizaciji prostire se duž Velikog bačkog kanala, deo sistema Dunav – Tisa – Dunav, koji razdvaja severni i južni deo naselja. Nezavisno od ove prostorne podele, grad se još „deli“ i na Stari i Novi Vrbas.

Arheološka istraživanja ukazuju da su na ovim prostorima boravili Kelti, Sloveni, Avari i Rimljani, dok je srednjovekovni Vrbas lociran na arheološkom lokalitetu Šuvakov salaš. Pisani izvori srednjovekovni Vrbas prepoznaju pod nazivom Orbazpalotaya, kako je označen u Darovnici ugarske kraljice Marije iz 1387. godine, koja je ovaj posed poklonila Nikoli Gorjanskom mlađem, palatinu na ugarskom dvoru i zetu srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića. Ovo naselje se premešta na drugu stranu reke Crne bare početkom XVI veka, na lokaciji današnjeg Starog Vrbasa.