Vršimo sve vrste zemljanih radova: Iskop- kanala, temelja, podruma, septičkih jama, iskop bazena i nasipanje.