Naša misija je da budemo uspešni pružaoci sekundarne zdravstvene zaštite iz oblasti ginekološke delatnosti i biomedicinski potpomognute reprodukcije (BMPO), koja je bezbedna, delotvorna i visoko kvalitetna za sve naše korisnike.

Specijalna ginekološka bolnica „Ferona“ Novi Sad postaće lider u regionu i doprineće kontinuiranom očuvanju i unapređenju reproduktivnog zdravlja, lečenju oboljenja i uspehu biomedicinski potpomognute reprodukcije (BMPO)